Gå til indhold
Med lanceringen af UltraLink FTCU kombinerer Lindab målesystem og regulering af luftstrømme og temperatur i en enhed. UltraLink anvender ultralyd til at foretage målinger med +/- 5 procent nøjagtighed helt ned til 0.5 meter i sekundet.
Med lanceringen af UltraLink FTCU kombinerer Lindab målesystem og regulering af luftstrømme og temperatur i en enhed. UltraLink anvender ultralyd til at foretage målinger med +/- 5 procent nøjagtighed helt ned til 0.5 meter i sekundet.

Pressemeddelelse -

Nøjagtige målinger reducerer energiforbruget

Byggereglementet kræver dokumentation for at nye ventilationsanlæg lever op til gældende krav og yder som beskrevet. Det stiller store krav til pålidelige målinger af luftstrømmen i ventilationsanlæg. Med UltraLink gør Lindab det nemmere at dokumentere ventilationsløsningens ydeevne og automatisk at regulere luftstrømmene for et bedre indeklima. 
 
Bygningsreglementet foreskriver, at alle nye installationer skal testes, så der foreligger dokumentation for, at ydeevnen lever op til gældende krav. Når det kommer til ventilationsløsninger, stiller det store krav til, at ydeevnen kan måles pålideligt og effektivt.

”Installatørerne skal teste ventilationsløsningen efter installationen og sikre, at ydeevnen er som forventet og lever op til gældende krav. Som leverandør er det vores opgave at gøre det nemt for installatøren at måle og dokumentere ydeevnen,” siger Niels Mulvad, produktchef for Indoor Climate Solutions hos Lindab. 

Derfor har Lindab udviklet UltraLink-systemet, der nu kommer i en opdateret udgave. UltraLink måler luftstrømme og temperatur i ventilationssystemet ved hjælp af ultralyd, hvilket giver målinger med større præcision end tidligere. Ved hjælp af sensorer i kanalvæggen kan UltraLink foretage luftmængdemålinger med +/-5% nøjagtighed helt ned til 0.5 meter i sekundet.

Ny teknik giver mere præcise målinger*

Og netop præcision er helt afgørende, når fremtidens fleksible byggerier skal udstyres med energieffektive løsninger. ”Traditionelle målesystemer placerer et målekors indvendigt i ventilationskanalen og måler lufttrykket fysisk. Dermed står målekorset i vejen for luftstrømmene og påvirker derved lufttrykket negativt. Samtidig kan det opfange skidt og støv. Alt sammen fører det til upræcise målinger,” fortæller Niels Mulvad og fortsætter:

”I moderne byggerier har vi høje forventninger til fleksibilitet. Tag et mødelokale, der skal kunne tilpasse ventilationen alt efter om der 2 eller 20 personer tilstede i rummet. Det stiller store krav til ventilationssystemet, der skal klare det spænd. Derfor er det nødvendigt med udstyr, der både kan måle og regulere nøjagtigt ned til selv små luftmængder,” siger Niels Mulvad.

Måling og regulering i én enhed

Bag en god ventilationsløsning står der imidlertid mere end blot præcise målinger. Det er nemlig også nødvendigt at regulere luftstrømmene på baggrund af målingerne. Derfor forbinder UltraLink FTCU måleenhed og regulator direkte med et spjæld og kombinerer dermed måling og regulering i en enhed.

”At ventilere nok, men ikke for meget, og at gøre det energieffektivt, har vist sig at være en stor udfordring i byggebranchen i dag. UltraLink FTCU omdanner målinger til regulering og sikrer derfor, at ventilationsanlægget konstant yder på et passende niveau,” fortæller Niels Mul-vad.

UltraLink FTCU tilbyder manuel aflæsning af målte luftmængder, lufttemperaturer og spjældpositioner på enhedens display. Der er også mulighed for elektrisk kommunikation med enheden via analoge signaler eller digitalt via ModBus.

UltraLink FTCU anvender data fra målingerne til automatisk at regulere luftmængden ud fra ønsket temperatur og CO2-niveau i rummet. Den nøjagtige regulering forenkler processen og sikrer, at luftkvaliteten optimeres, mens energiforbruget reduceres.

Yderligere oplysninger:
Niels Mulvad, produktchef for Indoor Climate Solutions hos Lindab. Tlf.nr.: 7323 2103, mail: niels.mulvad@lindab.com

Related links

Emner

Kategorier


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 7.849 mio i 2016 og er etableret i 32 lande med ca. 5.100 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2016 udgjorde det nordiske marked 47%, CEE/CIS 17% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 33% og andre markeder udgjorde 3% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Niels Mulvad

Niels Mulvad

Produktchef ICS, Lindab A/S Ventilation +45 73 23 21 03

Relateret materiale

Relaterede events

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.