Gå til indhold
Trådløs teknologi begrænser besværlige arbejdsgange

Pressemeddelelse -

Trådløs teknologi begrænser besværlige arbejdsgange

Manglende vedligehold er én af de hyppigste årsager til upræcise målinger og ventilationsløsninger, der ikke regulerer luften korrekt. Det har både konsekvenser for indeklimaet og energiforbruget. For at reducere tidskrævende arbejdsgange i forbindelse med vedligehold og sætte en stopper for upræcise målinger lancerer Lindab en ny udgave af UltraLink med trådløs teknologi.

Der vil altid være omkostninger forbundet med drift og vedligehold af bygninger. Det er et vilkår for byggeriet. Spørgsmålet er, hvilke omkostninger, man må acceptere og hvilke omkostninger, man bør tilstræbe at nedbringe.

Når det kommer til behovsbestemt ventilation, er der store omkostninger forbundet med upræcise målinger, der medfører forkert regulering af luften og et forhøjet energiforbrug. Hos Lindab er der ingen tvivl om, hvilken kategori omkostninger forbundet med upræcise målinger hører til i.

”Ved moderne byggerier, er de ekstra omkostninger, som upræcise målinger medfører, simpelthen uacceptable. Som branche ved vi, at behovsbestemt ventilation længe har været udfordret på upræcise målinger og manglende målinger ved lav luftstrømning. Løsningen på sidstnævnte er ligetil og hedder ultralyd. I forhold til de upræcise målinger er det vores erfaring, at årsagen skal findes i driften og manglende vedligehold,” siger Niels Mulvad, produktchef for Indoor Climate Solutions hos Lindab.


Tidskrævende arbejdsgange er driftens fjende

Årsagerne til manglende vedligehold af ventilationsløsninger kan være mange, men er som regel relateret til tidskrævende arbejdsgange. Derfor arbejder man hos Lindab med at udvikle løsninger, der kan minimere tidskrævende arbejdsgange i forbindelse med driften. Det er især gældende i arbejdet med den nyeste udgave af virksomhedens ultralydsmåler med navnet UltraLink.

”Det er enormt tidskrævende at skulle have loftet ned for at aflæse eller justere luftmængden. Med tilføjelsen af trådløs Bluetooth-teknologi til UltraLink kan man aflæse og regulere luftmængden samt opdatere enheden på afstand uden at tage loftet ned. Alt kan styres fra en app på telefonen, og det gør både drift og commisioning meget nemmere,” siger Niels Mulvad.

Produkter skal løse hverdagens udfordringer

Ét andet område, der ofte volder store problemer i forbindelse med måling af luftstrømmene i behovsbestemt ventilation, er pladsmangel. Derfor arbejder man hos Lindab med at udvikle nye måder, hvorved man kan gøre arbejdet nemmere, selvom pladsen er trang.

”Manglende plads er et vilkår i ventilationsbranchen, så det er op til os at udvikle produkter, der tager højde for dette. UltraLink er udviklet til at måleenhed samt display og ledningstilslutning kan drejes i forhold til hinanden for optimal placering af begge dele. Vi arbejder også meget med målenøjagtighed i forhold til respektafstand og muligheden for at installatøren kan kalibrere, hvis forholdende ikke er helt optimale, og måleenheden sidder lidt for tæt på en bøjning. Uanset om det er trådløs teknologi eller kompensation af respektafstand, så handler det hele om, hvordan vi kan gøre arbejdsgangene nemmere for montøren i det daglige,” fortæller Niels Mulvad.  

Related links

Emner

Kategorier


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 9.326 mio i 2018 og er etableret i 32 lande med ca. 5.100 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2018 udgjorde det nordiske marked 45%, CEE/CIS 20% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 33% og andre markeder udgjorde 2% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Niels Mulvad

Niels Mulvad

Produktchef ICS, Lindab A/S Ventilation +45 73 23 21 03

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.