Gå til indhold
Dansk Talentakademi i Holstebro har netop fået installeret Lindabs Pascal-system, der løser ventilationsudfordringen i en bygning med mange rum og et varierende antal brugere.
Dansk Talentakademi i Holstebro har netop fået installeret Lindabs Pascal-system, der løser ventilationsudfordringen i en bygning med mange rum og et varierende antal brugere.

Pressemeddelelse -

Frisk luft til fremtidens talenter

Dansk Talentakademi i Holstebro er stedet, hvor fremtidens talenter inden for blandt andet musik, teater og dans slår deres folder. Med en Pascal-løsning fra Lindab er indeklimaet i bygningens mange multirum sikret.

I kontorer, skoler og institutioner med stort udsving i antallet af brugere i løbet af dagen kan det være en udfordring at sikre en tilstrækkelig tilstrømning af frisk luft. Løsningen på udfordringen hedder behovsstyret ventilation, og sådan en løsning har Mogensen VVS Comfort netop installeret hos Dansk Talentakademi.

”Et byggeri som Dansk Talentakademi, hvor elever og lærere kommer og går dagen lang, kræver en gennemtænkt og fleksibel ventilationsløsning. Sammen med Lindab fik vi udarbejdet en særlig løsning med Pascal-systemet, der både tager højde for den fleksible brug af bygningen og bygherrens fremtidige planer om centralisering af overvågning,” siger projektleder Lars Saaugaard Olesen fra Mogensen VVS Comfort, som har ledet ventilationsentreprisedelen omkring akademiets nye system.

Et rum til hvert behov
Dansk Talentakademi består af over ti forskellige zoner med studierum, multirum, administration, værksted og fællesrum, og rummenes forskellige funktioner stiller store krav til indeklimaet.

”Projektet hos Dansk Talentakademi var en ekstraordinær løsning, hvor vi måtte tænkte kreativt. Lindab var en af de eneste udbydere med et system, der gjorde det muligt at centralisere styringen af ventilationen uden at gå på kompromis med kvaliteten. Samtidig er systemet både simpelt og let at styre. Pascal-løsningen matchede både bygherrens ønsker om brugervenlighed, arkitektens ønsker om æstetik og ingeniørens ønsker om funktionalitet,” fortæller ingeniør Piotr Podhajny fra Midtconsult.

Pascal-systemet regulerer ventilationen ved variabel belastning og består styringsmæssigt af en central Regula Master enhed, som er forbundet med Regula Combi rumregulatorer i hver zone ved hjælp af en busopkobling.

Fremtidssikret løsning i dag
Med mere end 30 år i branchen har Lindab et stort indblik i de faktorer, der skaber værdi for kunden i både etablering og drift.

”Drift er enormt vigtigt med ventilationsløsninger, der kører døgnet rundt år efter år. Derfor kører vores Pascal-system daglige, automatiske tests, som sikrer, at alle dele i systemet yder optimalt. Hvis et spjæld eller andre dele ikke kører optimalt, aktiveres alarmfunktionen, og en servicetekniker kan blive tilkaldt,” fortæller produktchef Niels Mulvad fra Lindab.

Det er dog ikke kun i forhold til systemets daglige tests, at Pascal-løsningen til Dansk Talentakademi er fremtidssikret.

”På længere sigt er det planen, at Dansk Talentakademis system skal kobles sammen med ventilationssystemet i Musikteatret i Holstebro, så begge systemer kan styres fra ét sted. På den måde er løsningen både udarbejdet efter brugernes behov i dag og i fremtiden,” siger Niels Mulvad.

Emner


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 7.849 mio i 2016 og er etableret i 32 lande med ca. 5.100 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2016 udgjorde det nordiske marked 47%, CEE/CIS 17% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 33% og andre markeder udgjorde 3% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation:Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Niels Mulvad

Niels Mulvad

Produktchef ICS, Lindab A/S Ventilation +45 73 23 21 03
Thomas Skjøth Eriksen

Thomas Skjøth Eriksen

Pressekontakt Marketing Projektleder, Lindab A/S +45 73 99 73 35

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.