Gå til indhold
Mette Brøndum, adm. direktør, Lindab A/S har netop offentliggjort årsregnskabet for 2019, der viser stabil omsætning og solid bundlinje.
Mette Brøndum, adm. direktør, Lindab A/S har netop offentliggjort årsregnskabet for 2019, der viser stabil omsætning og solid bundlinje.

Pressemeddelelse -

Lindab leverer solidt årsregnskab for 2019

Efter et år med stabil omsætning og indtjening samt et solidt resultat står Lindab A/S i 2020 med en stærk forretning og mange spændende investeringsprojekter foran sig. Virksomheden er i gang med flere større investeringer i nye moderne maskiner, digitale løsninger og flere kvadratmeter, som er grundsten i en moderne og udviklingsorienteret leverandør til byggeriet.

Samlet omsætning i 2019 lød på kr. 876 millioner, mens overskuddet for året blev kr. 37 millioner. Ambitionen er fortsat at være en af Danmarks Bedste Arbejdspladser, kåret af Great Place to Work®, for at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere. Som leverandør til fremtidens bæredygtige byggerier sætter Lindab barren højt, både på bæredygtighed, digitalisering, kvalitet og kompetencer, og derfor opruster Lindab i forhold til både produktion, digitale løsninger i administration, salg og operations, samt udvikling af kompetencer via uddannelse og e-learning. Der er også et stort fokus på at udvikle koncepter til nye kundetyper inden for vindmølleindustrien, som Lindab forventer sig meget af i fremtiden.

Lindab A/S har netop offentliggjort årsregnskabet for 2019, der viser stabil omsætning og solid bundlinje. I årsregnskabet kaldes resultatet tilfredsstillende.

”Årsregnskabet er positivt, og vi har leveret et solidt resultat. Bundlinjen er knap fulgt med den stigende omsætning, og det skyldes udelukkende et salg af en mindre virksomhed i Holland, som var tilknyttet Lindab A/S. Dette frasalg havde en negativ indflydelse på bundlinjen for året,” siger Mette Brøndum, administrerende direktør i Lindab A/S og fortsætter:

”Så resultatet af den danske indsats er en forbedret bundlinje i forhold til resultatet i 2018. Glade og tilfredse medarbejdere, moderne produktionsmetoder samt nye spændende markedstiltag og produkter er nødvendige for at sikre kundens succes, hvilket driver vores succes.”

Den moderne fabrik

For at sikre en langsigtet styrkelse af produktionsmetoderne i Lindabs danske produktioner er der investeret meget i nyt og forbedret udstyr. Heriblandt en ny lasermaskine, kanalmaskine med højere tæthedsklasse,nyeste bukkeudstyr og ny tagprofilmaskine m.m.

”Vi har øget kapaciteten ved at øge bygningsarealet i Danmark og indføre 3-holds-skift for at holde leveringstiden så kort som muligt, hvilket giver høj kundetilfredshed,” siger Mette Brøndum.

Udvidelsen af produktionsarealerne i Haderslev

Efter flere år med positiv udvikling og opstart af levering til vindindustrien er pladsen blevet trang. Derfor opfører Lindab en 3.000 m2 fabriks- og lagerbygning i Haderslev, der skal give plads til fremtidig vækst.

Digitalisering og bæredygtighed

Lindab har iværksat en total screening af, hvor det giver god mening at tilføre nye digitale systemer og værktøj for at aflaste og arbejde smartere. Virksomheden er undervejs med både et nyt website og en ny webshop, og er derudover i gang med at etablere et nyt CRM system samt en ny digital kommunikationsplatform for bl.a. telefoni.

”Bæredygtige produkter og løsninger er vigtige for at vi bidrager til klimaindsatsen og i løbet af 2019 har vi udviklet en ”grøn” portløsning med en fuld EPD (en beskrivelse af produktets energi- og miljøpåvirkning fra vugge til grav) samt et nyt tagprofil med indbygget solcellepanel. En helt igennem energirigtig løsning,” fastslår Mette Brøndum.

Ingen virksomhed er bedre end medarbejderne 

For en virksomhed som Lindab, der beskæftiger medarbejdere inden for analyse og produktudvikling, produktion, salg og teknisk rådgivning på 7 adresser i Danmark, er behovet for en stærk virksomhedskultur stor. Derfor arbejder man hos Lindab løbende med at forblive en attraktiv arbejdsplads.

”Gode produkter gør det ikke alene. Virksomheden er medarbejderne, og vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der både kan tiltrække og udvikle samt fastholde dygtige medarbejdere. Derfor har vi i mange år arbejdet målrettet og systematisk med trivsel og medarbejdertilfredshed for at blive en endnu bedre arbejdsplads med plads til faglige udfordringer og personlig udvikling,” fortæller Mette Brøndum.

Lindab A/S blev i 2019 for tredje år i træk nomineret af Great Place to Work® som én af landets bedste arbejdspladser.

Stærk start på 2020

Lindab har haft en god start på 2020 på trods af Covid-19 situationen.

”Vi er kommet godt fra start i 2020, hvor Covid-19 satte en ny agenda. Vi har været så heldige, at de fleste af vores kunder i byggeriet har haft travlt på byggepladserne. Vores forandringsparate medarbejdere har tilpasset sig den nye situation med et smil. På få dage installerede 90% af alle funktionærer sig på hjemmearbejdsplads og blev verdensmestre i at holde Skype og Teams møder, og nu, hvor vi er i gang med en gradvis genåbning, er det samme engagement og positive vilje til at ville gøre en forskel, vi ser blandt både ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere og ikke mindst vores kunder. Jeg er imponeret over det positive engagement, som Covid-19 ikke kan slå omkuld. Vi står sammen – også når vi er på afstand” siger Mette Brøndum. 

Related links

Emner

Kategorier


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 9.872 mio i 2019 og er etableret i 32 lande med ca. 5.200 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2018 udgjorde det nordiske marked 43%, CEE/CIS 21% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 35% og andre markeder udgjorde 1% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Mette Brøndum

Mette Brøndum

Director of Region West Europe, Group Management Salgsregion Vesteuropa +45 73 99 73 50
Heino Wolter Juhl

Heino Wolter Juhl

Adm. direktør, Lindab A/S +45 73 23 23 10

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.