Gå til indhold
Kombinationen af et større fokus på miljøbevidsthed i bæredygtigt byggeri og flere kommuner, der indfører forbud mod zink, har medført at stål i stigende grad bliver valgt, når der skal bygges grønt.
Kombinationen af et større fokus på miljøbevidsthed i bæredygtigt byggeri og flere kommuner, der indfører forbud mod zink, har medført at stål i stigende grad bliver valgt, når der skal bygges grønt.

Pressemeddelelse -

Byg grønt med stål

Med sin lave vægt og store styrke har stål længe været det foretrukne valg i byggebranchen, når der skal bygges højt, stort eller kompliceret. Med flere kommuners forbud mod zink og en stigende tendens til miljøbevidsthed i bæredygtigt byggeri, vinder stål frem.

Med lav vægt, stor styrke og lang levetid er stål efterhånden en fast komponent i de fleste byggerier. Hos Dansk Stålinstitut, der formidler viden omkring stål til byggebranchen, er man ikke overrasket over at stål indgår i en stigende del af danske byggerier.

”Uanset om du skal renovere et helt boligområde, opføre et kompliceret højhus eller have nye tagrender på parcelhuset, så er stål svært at komme udenom. Stål er et meget alsidigt materiale, der med sin lave vægt, lange levetid og minimale vedligeholdelse er et oplagt valg til byggeriet. Forholdet mellem styrke og vægt er mange gange bedre end stort set alle andre materialer, og da stål er genanvendeligt, er det samtidig skånsomt mod miljøet,” siger Jørn Nielsen, der er sekretariatschef i Dansk Stålinstitut.

At byggebranchen for alvor har fået øjnene op for stålets fordele, mærker man tydeligt hos Lindab, der som leverandør af byggekomponenter i stål har travlt for tiden. Det er imidlertid ikke kun i forbindelse med store og komplicerede prestigebyggerier, at efterspørgslen på stål er stigende.

”Vi får flere og flere forespørgsler på vores stålløsninger til tag og tagrender fra både privatpersoner og arkitekter. Når de gamle tagrender skal udskiftes, vælger mange ståltagrender på grund af den lange levetid og det flotte udtryk. Vi ved, at zink udleder tungmetaller som kan gå i grundvandet og forurene, men det er der ingen risiko for ved stål,” fortæller Lene Agger.

En grønnere overflade
De seneste år har flere kommuner forbudt brugen af zink til tagrender, da der er risiko for afsmitning af skadelige giftstoffer i grundvandet, når det regner. Den udfordring har man ikke med stål, der hører til blandt de mest bæredygtige byggematerialer.

”Stål er jo rent jern, som er et grundmateriale, vi har enormt store mængder af i jorden. Stål kan smeltes om uden at det mister sine egenskaber og styrke. Samtidig afgiver stål hverken lugte eller kemiske stoffer,” siger Jørn Nielsen.

Hos Lindab er alle ståltagrender behandlet med en miljøvenlig coating på overfladen, der sikrer en ekstra lang levetid og giver en række forskellige farvevalg. Samtidig er overfladebehandlingen så miljøvenlig, at der ikke forekommer nogen afvaskning.

”I Lindab har vi en filosofi, vi kalder Good Thinking. Den er en slags ledetråd, som sikrer, at vi driver forretning på en ansvarlig facon. Den coatede overflade på vores tagrender er lige så miljøvenlig som rapsolie, og dermed værner vi bedst muligt om klimaet.” siger Lene Agger.

Emner

Kategorier


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 7.849 mio i 2016 og er etableret i 32 lande med ca. 5.100 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2016 udgjorde det nordiske marked 47%, CEE/CIS 17% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 33% og andre markeder udgjorde 3% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation:Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Lene Agger

Lene Agger

Udviklingsingeniør Profil +45 73 99 73 32
Thomas Skjøth Eriksen

Thomas Skjøth Eriksen

Pressekontakt Marketing Projektleder, Lindab A/S +45 73 99 73 35

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.