Gå til indhold
En glad direktion og HR-afdeling modtog beviset på at Lindab er en af Danmarks bedste arbejdspladser 2017.
En glad direktion og HR-afdeling modtog beviset på at Lindab er en af Danmarks bedste arbejdspladser 2017.

Pressemeddelelse -

Lindab er en af Danmarks Bedste Arbejdspladser

Great Place to Work kårer hvert år landets bedste arbejdspladser ud fra en omfattende un-dersøgelse af kerneområder, som tillid, fællesskab og udvikling. Forhold, der alle har stor indflydelse på medarbejdernes trivsel. Som eneste repræsentant for byggeriet er Lindab med på listen.

Det er ikke mere end omkring en måned siden, at Lindab kunne fortælle, at virksomheden hav-de opnået en certificering hos Great Place to Work. Nu viser det sig, at Lindab ikke blot har modtaget certificeringen men også er kåret som én blandt landets bedste arbejdspladser.

Den nyhed er netop offentliggjort til et stort arrangement i Cirkusbygningen i København, hvor det blev afsløret, at Lindab er nummer 26 på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser i kategorien mellemstore virksomheder.

”Først kom certificeringen og nu også en plads på listen blandt de bedste arbejdspladser i landet. Det vækker enorm stolthed hos os i Lindab på alle niveauer. Det er en fælles fortjene-ste, og vi fejrer det i fællesskab,” siger administrerende direktør i Lindab, Mette Brøndum.

Hylder dem, der gør noget ekstra

Som baggrund for kåringen af landets bedste arbejdspladser vurderer Great Place to Work de tilmeldte virksomheder ud fra en række kerneområder som tillid, fællesskab, involvering og udvikling. Vurderingerne foregår på baggrund af besvarelser fra samtlige medarbejdere hos virksomhederne.

”Grundlaget for vurderingen bunder i et virkelig grundigt forarbejde, hvor hver enkelt afdeling og alle medarbejder har været involveret og givet deres mening til kende. Det har givet os me-get detaljeret og nuanceret indsigt i effekten af vores hårde arbejde med medarbejdertrivsel,” siger Mette Brøndum og fortsætter:

”På baggrund af undersøgelsen er vi nu i færd med at lave handlingsplaner for, hvor og hvor-dan vi kan blive bedre. Men resultaterne er også en påmindelse om, hvor vi kan være stolte, og det husker vi også at fejre”.

Ledelsen skaber ikke kulturen

Kåringen som nummer 26 på listen er et vigtigt skridt mod Lindabs strategiske ambition om at komme helt til tops blandt landets bedste arbejdspladser i 2020. Ifølge Mette Brøndum er kå-ringen et vigtigt signal til byggebranchen og omverdenen om, at Lindab lægger handling bag ordene, når de siger, at virksomheden prioriterer deres medarbejdere.

”Ledelsen kan godt beslutte, at der skal være fokus på at skabe en god virksomhedskultur. Men ledelsen kan kun skabe rammerne for kulturen. Selve kulturen skabes i fællesskab af medarbejderne. Det kræver en daglig indsats fra alle medarbejdere, at skabe en god arbejds-plads, og det er især, når vi har travlt at kulturen skal bevise sit værd. Kåringen er et kæmpe skulderklap og anerkendelse af den indsats, alle hos Lindab yder dagligt,” fortæller Mette Brøndum. 

Yderligere oplysninger:

Mette Brøndum, adm. dir. Lindab, tlf.nr.: 4010 4488 og 7399 7350. 

Related links

Emner


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 7.849 mio i 2016 og er etableret i 32 lande med ca. 5.100 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2016 udgjorde det nordiske marked 47%, CEE/CIS 17% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 33% og andre markeder udgjorde 3% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation:Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Mette Brøndum

Mette Brøndum

Director of Region West Europe, Group Management Salgsregion Vesteuropa +45 73 99 73 50

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.