Gå til indhold
En gruppe medarbejdere fra Lindab besøgte Røde Kors i forbindelse med virksomhedens donation på 60.000 kroner. I midten ses Heino Juhl, HR- og marketingchef i Lindab A/S, sammen med Marie-Louise Gotholdt, national chef for Røde Kors Danmark.
En gruppe medarbejdere fra Lindab besøgte Røde Kors i forbindelse med virksomhedens donation på 60.000 kroner. I midten ses Heino Juhl, HR- og marketingchef i Lindab A/S, sammen med Marie-Louise Gotholdt, national chef for Røde Kors Danmark.

Pressemeddelelse -

Jubilæumsdonation hjælper med at bekæmpe ensomhed

Ensomhed er et alvorligt problem hos både unge og gamle, og det er samfundets ansvar at gøre noget ved det. Derfor har medarbejderne i Lindab i anledning af virksomhedens 60-års jubilæum valgt at tildele Røde Kors en jubilæumsdonation for organisationens arbejde med besøgstjenesten.

Ifølge Røde Kors føler omkring en kvart million danskere sig ensomme. Mens ensomhed er en subjektiv følelse, som varierer fra person til person, så er konsekvenserne af ensomhed ganske håndgribelige for alle. Kortvarig ensomhed er helt normalt, men langvarig ensomhed påvirker livskvalitet og er direkte sundhedsskadeligt.

“Udfordringerne med ensomhed er meget alvorlige, og det er et fælles ansvar at gøre en indsats for at reducere ensomhed. I Lindab mener vi helt grundlæggende, at vi har et ansvar for hinanden og det samfund, som vi er en del af. Med sin besøgstjeneste yder Røde Kors en vigtig indsats for at bekæmpe ensomhed, og det har vi valgt at støtte op om med vores jubilæumsdonation,” fortæller Mette Brøndum, adm. direktør i Lindab A/S.

Modtageren er valgt af medarbejderne

Lindabs donation lyder på 60.000 kroner og tildeles Røde Kors for organisationens arbejde med Besøgsvenner i anledning af virksomhedens 60-års jubilæum i år. At det netop skulle være Røde Kors, der blev modtageren af jubilæumsdonationen, blev besluttet på baggrund af en afstemning blandt medarbejderne. Her blev Røde Kors særligt fremhævet for organisationens arbejde med Besøgsvenner, som falder i tråd med Lindabs værdier.

”Alle mennesker har ret til et meningsfuldt liv. På arbejdspladsen er samarbejde med kolleger og ledere afgørende for at være en motiveret medarbejder. Et godt samarbejde bygger på tillid og sammenhold, som vi også har brug for i andre sociale relationer uden for arbejdspladsen. I Lindab arbejder vi ud fra en filosofi, som vi kalder Good Thinking. Den siger helt grundlæggende, at man som virksomhed og som enkeltperson skal tage ansvar for miljøet og for hinanden. I arbejdet med Besøgsvenner giver Røde Kors ensomme en mere meningsfuld tilværelse gennem social kontakt,” siger Mette Brøndum.

Rammer om det frivillige arbejde

Røde Kors har i Danmark mere end 34.000 frivillige, der yder en indsats og gør en forskel for mennesker i social nød. I besøgstjenesten kommer omkring 5.000 frivillige på besøg én gang ugentligt i private hjem og på plejehjem.

“Med donationen vil vi gerne være med til at sikre rammerne om det frivillige arbejde, så de frivillige fortsat kan yde den store og beundringsværdige indsats.” siger Mette Brøndum.

Som leverandør til byggebranchen er Lindab med til at skubbe på udviklingen af det bæredygtige byggeri. Lindab er certificeret hos Great Place to Work og blev sidste år kåret som én af Danmarks bedste arbejdspladser.

Emner


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 8.242 mio i 2017 og er etableret i 32 lande med ca. 5.100 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2017 udgjorde det nordiske marked 46%, CEE/CIS 18% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 33% og andre markeder udgjorde 3% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Mette Brøndum

Mette Brøndum

Director of Region West Europe, Group Management Salgsregion Vesteuropa +45 73 99 73 50
Thomas Skjøth Eriksen

Thomas Skjøth Eriksen

Pressekontakt Marketing Projektleder, Lindab A/S +45 73 99 73 35

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.