Gå til indhold
Hvorfor er stål det nye sort ømn... eller grøn?

Blogindlæg -

Hvorfor er stål det nye sort ømn... eller grøn?

Ja, det er lidt underligt for vi har jo anvendt stål i rigtig mange år. Men det ser ud til at det massive fokus på bæredygtighed i byggeriet, har åbnet øjnene for stålets "grønne" egenskaber.

For på den bæredygtige konto må vi bare sige, at stål ligger rigtig godt i forhold til mange andre byggematerialer.

Hvad er stål egentlig?

Stål fremstilles af jern, som er et af de hyppigst forekommende materialer i jordens overflade. Faktisk er jern et af de mest udbredte grundstoffer og udgør 6,2% af jordens overflade.

Jern udvindes af jernmalm, som ud over jern indeholder jernoxider. Jern er basis-materiale for fremstilling af stål. Og de forskellige ståltyper indeholder foruden jern også andre metaller og ikke-metaller.

Ikke gratis

Selve processen for fremstilling af stål fra jern er ikke gratis på miljøkontoen.

Dog har vi stor fokus på genbrug, for selvom de europæiske stålproducenter lægger meget arbejde i at forbedre deres CO₂ udledning, er genanvendelse af stål utrolig vigtig, ikke kun for Lindab men for os alle. Og faktisk siger man, at cirka halvdelen af al stål i dag er skrot-baseret. Altså genbrugt materiale. Og så begynder det at være interessant. Man siger at cirka 1 kg stål koster 1 kg CO₂. Men de moderne europæiske stålproducenter, og dem vi primært handler med, er helt nede på 0,49 kg CO₂ pr. 1 kg stål produceret, så det går i den rigtige retning.

Genanvendeligt

Det kredsløb som stålet og ikke mindst det skrot-baserede stål cirkulerer i, giver en fantastisk bæredygtig livscyklus.
En smart egenskab ved stål er også, at det er et magnetisk materiale. Denne egenskab gør det lettere at skille fra andre materialer, i processen på skrot-sorteringen. Og man kan faktisk forestille sig, at der en dag ude i fremtiden, vil være nok stålskrot til at dække stålbehovet, så behovet for nyt stål bliver elimineret.

Det kan være svært at måle, men i byggeriet taler vi om, at en bygnings livscyklus er minimum 50 år. Og når en bygning skal rives ned, så står man ikke blot med affald, men med et råmateriale af blandt andet stål, der kan genanvendes.

Graf1

Samtidig kan man forvente at hvis hver cyklus er 50 år, så vil stålet kunne genanvendes på nye og forbedrede måder, fordi den teknologiske udvikling i kredsløbets tid, vil have flyttet sig, så gammelt stål, bliver til nyt, med bedre egenskaber end da det oprindeligt blev fremstillet. Så faktisk falder kvaliteten ikke på genanvendt stål. Den bliver bedre.

Byggeriets livscyklus

Netop i byggeriet, hvor man i de senere år, blandt andet med den digitaliserede byggeproces, har fået fokus på hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, er stålets bæredygtige egenskab i centrum.

Den digitaliserede bygningsmodel (BIM) giver ikke kun information om selve byggefasen, men kan også give information om drift i byggeriets levetid samt information om destruktion af materialer ved bygningens nedrivning.

Dette vil vi se et langt større fokus på i fremtiden. Da den bæredygtige bygning heldigvis for vores klode har kronede dage. Og da BIM på den lange (bygge)bane stadig er ny teknologi, vil fokus på bygningens genbrugscyklus også være mere i fokus i fremtiden.

Staalprodukter Lindab

Rette fokus i byggeriet

Begynder vi at se på hele den miljø- og energimæssige belastning af en bygning, er stål et vigtigt materiale, da det kan anvendes både i klimaskærmen og i den tekniske del af bygningen.

I den tekniske del har ventilationen stor betydning, da dette skal projekteres med netop et energimæssigt fokus, såsom sikring af tæthed i kanalsystemer samt sikring af så et lavt tryktab som muligt (Eksempelvis er runde kanaler bedre end rektangulære kanaler i denne sammenhæng, grundet lavere tryktab i det runde kanalsystem).

I klimaskærmen kan tegl og cementbaserede materialer udskiftes med stål produkter, som i langt højere grad kan genanvendes, og ikke mindst har en langt mindre CO  udledning ved produktion end både tegl og cement som virkelig koster på det regnskab.

Mindre CO2

Derfor har mange arkitekter også denne viden med i deres vision og overvejelser omkring det bæredygtige byggeri.

Som du nok ved, kalder vi det her hos Lindab for "Good Thinking". Vi ser holistisk på verden, så det hele hænger sammen.

Læs mere om Good Thinking her.

Emner

Kategorier

Kontakt

Thomas Skjøth Eriksen

Thomas Skjøth Eriksen

Pressekontakt Marketing Projektleder, Lindab A/S +45 73 99 73 35

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.