Gå til indhold
Lindab leverer porte til 15.000 m2 svensk byggeprojekt

Pressemeddelelse -

Lindab leverer porte til 15.000 m2 svensk byggeprojekt

I efteråret 2019 rykker over 400 medarbejdere fra Gøteborg Kommunes Kretslopp och Vatten-forvaltning ind i en nyopført bygning. Lindab leverer 32 porte til forvaltningens nye hovedsæde, der er tegnet af Liljewall arkitekter og projekteres og opføres af Higab.

Kretslopp og Vatten er Gøteborgs kommunes forvaltning, der er ansvarlig for vandforsyning, afløbshåndtering samt indsamling og genanvendelse af husholdningsaffald i Sveriges 2. største by. I dag er forvaltningens medarbejdere spredt ud på 7 lokaliteter i Gøteborg, og det nye 15.000 m2 byggeri samler hovedparten af forvaltningens medarbejdere.

Fokus på vidensdeling

Liljewall arkitekter har designet bygningen for Higab, der er ansvarlig for projektering og opførelsen af forvaltningens nye lokaler. Kommunens ambition med den nye bygning er at optimere forvaltningens arbejdsprocesser blandt andet ved at sikre, at udførende og planlæggere deler viden og erfaringer i hverdagen takket være samlokaliseringen. For at understøtte dette er bygningen designet med fokus på mødesteder og synliggørelse i et moderne kontormiljø, der også sikrer de ansatte et bedre arbejdsmiljø. Bygningen bliver nabo til Alelyckan vandværk fra 1949 og har arkitektoniske referencer til dette, ligesom bygningen opføres i gule tegl, der er karakteristisk for mange af Gøteborgs bygninger.

Porten til effektiv affaldshåndtering 

Lindab leverer 32 specialdesignede porte til projektet og de skræddersyede porte skal både anvendes til garagebygninger, lagerbygninger og værkstedsbygninger. Specialdesignet sikrer både, at Lindabs porte decideret er udviklet til at imødekomme forvaltningens specifikke behov, men specialdesignet betyder også at portene indgår naturligt i det arkitektoniske udtryk, ligesom de også er et driftsikkert samt vedligeholdelsesvenligt valg. De specialfremstillede porte er udviklet i tæt dialog mellem Lindab og port-montørfirmaet UK Portservice AB, der har skræddersyet portene til byggeriet.

André Linder fra UK Portservice AB fremhæver, at Lindab porte er udviklet med henblik på effektiv montage, hvilket har en positiv indflydelse på den samlede byggesum. ”I tæt samarbejde med Lindab har vi specialudviklet de 32 porte til byggeriet. Samarbejdet med Lindab har ført til unikke og specialdesignede løsninger, der er udviklet, så forvaltningens medarbejdere nemt kan udføre deres arbejde. Derudover er portene nemme at montere, hvilket er lig en økonomisk gevinst for bygherren, da der spares på ressourcerne til denne del af opførelsen. Da Lindab porte derudover har en lang holdbarhed er det også et fornuftigt valg ud fra en totaløkonomisk betragtning,” udtaler André Linder.

Anders Nilsson, arkitekt og medejer hos Liljewall, fortæller om baggrunden for at vælge Lindab Porte: ”Vi valgte Lindabs porte til projektet, da de med deres høje andel af glas skaber et behageligt arbejdsmiljø i bygningen og giver et godt overblik over, hvad der foregår i de udendørs lastgårde. Da portene også fungerer som vinduer, resulterer de i en god totaløkonomi for hele bygningen. Det har også været vigtigt, at Lindab har skræddersyet deres løsninger, så de tilpasser sig det overordnede arkitektoniske udtryk, ligesom det er afgørende, at de kan modstå den hårde håndtering, der finder sted, når kommunens renovationskøretøjer skal ind og ud af garagen eller på værksted for service og vedligehold.”

Alex Løkkegaard, produktchef hos Lindab, supplerer ”Hos Lindab tænker vi grønt og samler alle vores tiltag til en mere bæredygtig byggebranche under paraplyen Good Thinking, som også omfatter en cradle to grave EPD. Udover at vi anvender vedvarende, grøn energi i produktionen, anvender vi ligeledes stål, der har en lang levetid og kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Vores porte er skabt til at holde i mange år, og selv når de har udtjent deres funktion, slutter deres rejse ikke, da portene er 98% genanvendelige og hermed indgår naturligt i cirkulær økonomi. Da en til stadighed større del af forvaltningens affaldsindsamling fokuserer på genanvendelse, er Lindab porte et oplagt match til det nye hovedsæde.”

Liljewall er arkitekter, Higab projekterer og opfører, UK Portservice AB leverer og monterer Lindab portene, mens Kretslopp og Vatten er bygherre.

Læs mere om Lindab Porte her >> www.lindabporte.dk 

Læs mere om projektet på Liljewalls hjemmeside www.liljewall.se/kretslopp-vatten eller på Higabs hjemmeside www.higab.se/projekt/samlokalisering-kretslopp-och-vatten

Related links

Emner

Kategorier


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 8.242 mio i 2017 og er etableret i 32 lande med ca. 5.100 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2017 udgjorde det nordiske marked 46%, CEE/CIS 18% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 33% og andre markeder udgjorde 3% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Jørgen Luff

Jørgen Luff

Export Manager, Lindab A/S Lindab PortXpert +45 73 99 73 37

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.