Gå til indhold
Lindab og Teknologisk Institut har gennemført radonmålinger for at dokumentere, hvilken effekt balanceret mekanisk ventilation har på reduktion af radon i et almindeligt dansk hus.
Lindab og Teknologisk Institut har gennemført radonmålinger for at dokumentere, hvilken effekt balanceret mekanisk ventilation har på reduktion af radon i et almindeligt dansk hus.

Pressemeddelelse -

Forsøg giver ny viden om bekæmpelse af radon i danske hjem

Et forhøjet radonniveau kan have store helbredsmæssige konsekvenser for mennesker. Derfor har Teknologisk Institut på vegne af Lindab gennem det seneste år udført et forsøg i et almindeligt dansk hjem for at undersøge, hvilken effekt et ventilationsanlæg har på reduktion af radonniveauet.

Danskernes kendskab til radon, og gasartens sundhedsskadelige konsekvenser, er steget de senere år. Der mangler imidlertid faktuel viden om effekten af de forskellige muligheder til reduktion af radonniveauet. Derfor har Teknologisk Institut på vegne af Lindab gennem det seneste år udført et forsøg for at undersøge og dokumentere, hvilken effekt en ventilationsløsning har på reduktion af et forhøjet radonniveau i et almindeligt dansk hjem.

Resultatet af undersøgelsen viser, at effekten i det pågældende hus har været en reduktion af radonniveauet på 48 procent.

”Resultatet viser en betydelig reduktion på næsten 50 procent, og det er vigtigt af flere grunde. Dels fordi vi nu har dokumentation for effekten i forhold til, hvilken reduktion man kan opnå med en ventilationsløsning. Dels fordi resultatet bidrager med faktuel viden, som kan skabe et veloplyst grundlag for danskerne, så de kan vælge den rigtige løsning i forhold til netop deres hus og behov,” fortæller Lars Rosenkilde fra Lindab.

Lindab og Teknologisk Institut har gennemført radonmålinger for at dokumentere, hvilken effekt balanceret mekanisk ventilation har på reduktion af radon i et almindeligt dansk hus. Resultatet viser, at effekten i det pågældende hus har været en reduktion af radonniveauet på 48 procent.   

En bekymring mindre for børnefamilien

Undersøgelsen er gennemført i Greve hos en børnefamilie i deres enfamilieshus fra 1957. Også hos familien er man tilfreds med resultatet af undersøgelsen.

”Som småbørnsfamilie har vi bekymringer nok, så da vi fik mulighed for at være med i forsøget, var vi hurtige til at sige ja. Vi havde selv foretaget målinger, der viste et forhøjet radonniveau, og vi havde derfor kontaktet Teknologisk Institut for at blive klogere på mulighederne for at reducere radonniveauet. Nu har vi fået dokumentation for, at radonniveauet er under grænseværdien, og vi behøver derfor ikke bekymre os om radon mere,” fortæller Christian Andersen.

Teknologisk Institut foretog en radonmåling i familiens hjem før og efter monteringen af ventilationsløsningen for derefter at kunne sammenligne de to resultater. Inden forsøget lå radonniveauet i familiens bolig på lidt over 200 becquerel per m3 og overskred dermed den anbefalede grænseværdi. Efter monteringen af en ventilationsløsning ligger niveauet nu omkring 100 becquerel per m3.

Velvære i hverdagen

Der findes andre metoder til reduktion af radon, men ventilationsløsningen adskiller sig ved både at sænke radonniveauet og forbedre det generelle indeklima i boligen.

”Vi har fået løst et problem og fjernet en bekymring, men samtidig gør ventilationsløsningen også en mærkbar forskel på vores indeklima i det daglige. Der er ingen udfordringer med fugt i badeværelset eller os fra madlavningen i køkkenet og luften føles generelt friskere. Samtidig ved vi, at de uønskede stoffer fra tøj, legetøj og elektronik også reduceres. Det giver velvære i hverdagen,” siger Christian Andersen. 

JT3 Klimahar stået for monteringen af ventilationsløsningen i huset. Huset er et typisk 1½-plans murstenshus fra 1930’erne med nyere vinduer og uden særlige ventiler.

Related links

Emner

Kategorier


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 9.872 mio i 2019 og er etableret i 32 lande med ca. 5.200 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2018 udgjorde det nordiske marked 43%, CEE/CIS 21% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 35% og andre markeder udgjorde 1% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Thomas Skjøth Eriksen

Thomas Skjøth Eriksen

Pressekontakt Marketing Projektleder, Lindab A/S +45 73 99 73 35

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.