Gå til indhold
Helhedsorienteret design med brugeren i centrum (indlæg på Ejendomsmessen 2022)

Nyhed -

Helhedsorienteret design med brugeren i centrum (indlæg på Ejendomsmessen 2022)

På Ejendomsmessen fortæller Alice Andersen, der er Lindabs bæredygtighedsspecialist, hvordan vi arbejder med en holistisk tilgang til bæredygtighed med brugerne i centrum.

Byggeriet står for op mod 40% af vores samlede CO2-udledning, så der ligger et stort ansvar hos aktørerne i bygge- og anlægsbranchen, hvis vi skal komme i mål med de politiske ambitioner om at nedsætte vores CO2-udledning med 70% inden 2030. Allerede til næste år bliver LCA-beregninger en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri, hvilket uden tvivl vil fremme innovation og accelerere den grønne omstilling. Men bæredygtighed er andet end CO2-udslip, det handler i høj grad om at tænke holistisk og sætte brugerne i centrum.

Bæredygtige løsninger er lig helhedsorienterede løsninger
På Ejendomsmessen fortæller Alice Andersen, der er Sustainability Specialist West Europe hos Lindab, hvordan vi som producent af ventilationsløsninger og byggekomponenter forbereder sig på fremtidens stigende krav og behov for bæredygtige løsninger.

”At nedsætte vores bygningers C02-udslip er uden tvivl et meget vigtigt aspekt af den grønne omstilling, men hos Lindab arbejder vi med bredt funderet bæredygtighedsstrategi. Når vi anvender op til 90% af vores tid indendørs, har bygninger en afgørende indflydelse på vores sundhed, trivsel og velvære. I dag har over halvdelen af landets skoler for dårligt indeklima, mens der på den anden side er undersøgelser, der viser, at der en direkte sammenhæng mellem indlæring og produktion og luftkvalitet og rumtemperatur. I vores produktudvikling tager vi udgangspunkt i brugerne, uanset om det er skolebørn, der skal sikres et godt indeklima, ansatte, der tilbringer størstedelen af deres arbejdstid indendørs eller privatpersoner, der ønsker en sund og holdbar bolig, der sikrer god søvn og mindsker risikoen for at udvikle astma og allergier,” forklarer Alice Andersen.

For at optimere indeklimaet arbejder Lindab løbende på at udvikle intelligente løsninger, der gør det muligt at styre indeklima og andre aspekter efter behov og funktion. Heri ligger der også en økonomisk gevinst for driftsorganisationen, der ved hjælp af data kan styre bygningens energiforbrug – hvilket de stigende energipriser blot gør endnu mere aktuelt og attraktivt.

Langtidsholdbare løsninger er også bæredygtige
Robusthed og fleksibilitet er også vigtige elementer i en helhedsorienteret tilgang og grøn omstilling. ”Robuste og vedligeholdsvenlige produkter er en gevinst for både klima og økonomi, i det man nedsætter behovet for nyproducerede produkter, ligesom det på længere sigt er dyrere at skifte materialer end at vedligeholde dem,” forsætter Alice Andersen, der fortæller, at Lindab også arbejder med genanvendelighed i deres produktudvikling.

Med fleksible løsninger øger man bygningens anvendelsesgrad, hvilket betyder, at vi i langt højere grad anvender eksisterende arealer til flere forskellige formål i flere af døgnets timer samt over tid. ”Som producent af ventilationsløsninger og byggekomponenter ser vi et stort potentiale i at udvikle løsninger, der øger bygningernes fleksibilitet,” siger Alice Andersen, ”I dagens byggeri designes bygninger ofte med store åbne landskaber og store glaspartier. Vi har udviklet løsninger, så der er mulighed for zoneopdeling af lufttilførsel og fleksibel placering af trådløse sensorer i opholdszonerne, hvilket både øger komforten og reducerer energiforbruget.”

Tidligt samarbejde fører til bæredygtige og robuste læsninger
Alice Andersen håber, at producenter bliver tidligere inddraget i byggeprojekter, så de allerede i de tidlige faser bliver en del af arkitekternes, ingeniørernes og entreprenørers arbejde. ”Ved at løfte i flok fra starten bliver resultatet alt andet lige bedre, mere langtidsholdbart og brugervenligt,” afslutter Alice Andersen, der holder oplæg på Ejendomsmessen torsdag d. 2. juni.

Kort om Lindab
Hos Lindab har vi gjort det til vores vigtigste mål at bidrage til et indeklima, der forbedrer menneskers liv. Det gør vi ved at udvikle energieffektive ventilationsløsninger og holdbare byggeprodukter. Vi stræber også efter at bidrage til et bedre klima for vores planet ved at arbejde på en måde, der er bæredygtig for både mennesker og miljøet.

Kort om Ejendomsmessen
Ejendomsmessen løber af stablen 1. og 2. juni 2022 i Brøndby Hallen og samler hele byggeriets værdikæde til to dage med fokus på renovering, nybyggeri og ejendomsdrift. I år er det tredje gang, at Ejendomsmessen finder sted i Danmark, og sidste gang slog over 2500 besøgende vejen forbi.

Emner

Kategorier

Kontakt

Alice Andersen

Alice Andersen

Sustainability Specialist Bæredygtighed +45 28 93 57 50

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.