Gå til indhold
Tæthedsklassen er vigtig for driftomkostningerne

Blogindlæg -

Tæthedsklassen er vigtig for driftomkostningerne

Der er i dag meget fokus på energibesparende initiativer. Store og små tiltag skal gøre danske byggeprojekter mere energivenlige for at reducere energispild og skabe besparelser.

Med de høje krav, der i dag stilles til indeklimaet, følger en kostbar behandling af luften. Lækage medfører uøkonomisk drift, indreguleringsproblemer samt overdimensionerede anlæg. Derfor er det vigtigt, at ventilationssystemer er meget tætte for at holde de totale omkostninger nede.

Læs her, hvorfor det er vigtigt, og hvordan et bevidst valg af tæthedsklasse kan være med til at sikre energibesparelser.

Tæthedsklassens nødvendighed – kort og godt

Tæthedsklasser i kanalsystemer afspejler mængden af luft, der kan sive ud gennem utætheder i systemet, når luft skal transporteres fra a til b.

Hvis et ventilationssystem ikke er tæt, skal lækagemængden (altså den luft der siver ud), kompenseres ved at blæse tilsvarende mere luft i anlægget, og det vil kræve større ventilatorkapacitet.

Dette medfører en overdimensionering af både ventilatorer, filtre, varme- og køleflader osv. Og alle disse ting vil medføre større energiudgifter, så både anlægsinvesteringer og drift bliver dyrere, og ikke mindst miljøbelastningen samlet set, bliver langt højere.

Derudover er der også risiko for, at utætheder i et system kan medføre irriterende støj forårsaget af den luft der siver ud.

Derfor er det en god investering at have fokus på tæthed i ventilationsprojekterne.

I dag er tæthedsklasse D den bedste

Tæthedsklasse D er den bedste og er standard for vores cirkulære kanalsystem LindabSafe.

Tæthedsklasse A er den dårligste. Jo lavere klasse, jo dyrere bliver driften af systemet. Byggerier, der vil og skal sikre energibesparelser, vælger tæthedsklasse D.

Diagrammet nedenfor viser, at tæthedsklasse D er 3 gange bedre end klasse C, som så er 3 gange bedre end klasse B osv.

Tæthedsklasse D

Et tæt ventilationssystem reducerer omkostningerne

En højere tæthedsklasse betyder energibesparelser. Den reducerer miljøbelastningen og vil på langt sigt være den bedste investering for alle parter.

Der er flere vigtige parametre, der spiller ind, når den bedste tæthedsklasse skal opnås:

  • Der skal generelt stilles høje krav til produkternes kvalitet
  • Montagen af produkter skal foretages af professionelle montører
  • Montage anvisninger skal følges nøje
  • Der bør anvendes fabriksfremstillede produkter

Du kan læse mere om Lindabs tæthedsklasser her.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Werner Andresen

Werner Andresen

Produktchef ADS, Lindab A/S Ventilation +45 73 23 23 93

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.