Gå til indhold
Mindre støj med lavere tryktab giver bedre driftsøkonomi

Blogindlæg -

Mindre støj med lavere tryktab giver bedre driftsøkonomi

Vi har det bedre, arbejder bedre og præsterer bedre, når luften omkring os er ren og frisk. Den rigtige temperatur, et acceptabelt CO2-niveau og den rette luftfugtighed er afgørende.

Men hvad med indeklimaets fjerde dimension: Lyd?
Vi er omgivet af larm og konstante forstyrrelser i dagligdagen. Stilhed er efterhånden en luksus. Derfor er en god akustik og et lavt støjniveau lige så afgørende for indeklimaet som temperatur, CO2 og luftfugtighed. Et ventilationsanlæg er nødvendigt for at sikre det gode indeklima, men det er også et paradoks. For sådan et anlæg støjer.

Friskere luft, men mere larm?
Sådan må det ikke være. Er dit ventilationsanlæg dimensioneret rigtigt og har den rette dæmpning, så kan du undgå støjgener.
Et ventilationsanlæg er vigtigt for at sikre et godt indeklima med frisk luft. Men sådan et system rummer flere støjkilder. Lyd fra ventilatorer, spjæld og andre komponenter skal dæmpes, hvis den totale indeklimaoplevelse skal være behagelig. Her er der brug for lyddæmpere for at sikre, at også akustikken bidrager til det gode indeklima.

Mindre støj og mindre energiforbrug
Det handler om at dæmpe støjen. Men du kan også dæmpe dine udgifter og dit energiforbrug. Tryktab er nemlig en vigtig parameter for den totale driftsøkonomi i dit ventilationsanlæg.
Vores løsninger er bygget til at mindske tryktabet så meget som muligt. Det gælder både kanaler, fittings, armaturer og lyddæmpere.
Valg af lyddæmpertype og korrekt dimensionering er afgørende for tryktabet.

Lad os tage et eksempel:

  • Har man en lyddæmper type LNT 200/100 1200 900 1500 med afrundet indløb på baflerne ved en luftmængde på 18.000 m3/h, så får man et tryktab over lyddæmperen på 109 Pa.
  • Vælger man derimod en type SLRS med eksakt samme dimensioner i stedet for, så bliver tryktabet på 51 Pa, altså under det halve af en LNT.

Dermed bliver energiforbruget også væsentlig lavere. Det er godt for SFP-værdien (Specific fan power) og for klimaet – både på kontoret og i regnskabsafdelingen.

På vores hjemmeside www.lindqst.com finder du et brugervenligt program, som giver en hurtig og professionel lydberegning samt et nemt produktvalg.

Rummodulet gør det muligt at foretage lydberegninger tilpasset forholdene i hver enkelt rum, og du kan foretage en komplet systemberegning fra aggregat til rum.

Data i lindQST er baseret på måleværdier og programmet har fuld integration med MagiCAD.

Lyd – en videnskab i sig selv
Vi har gennem årtiers forskning og udvikling i vores eget lydlaboratorium oparbejdet stor viden og erfaring inden for akustikken og dens vigtige rolle i åbne kontorlandskaber, industribygninger og andre lokaler, hvor flere mennesker skal trives på én gang.
For det nytter ikke noget at have markedets bredeste sortiment, hvis ikke hvert eneste produkt er udviklet af viden og testet videnskabeligt. Og allerede i 1999 byggede vi et lydlaboratorium, der er enestående i Europa.
Her arbejder ingeniørerne i vores udviklingsafdeling konstant på at optimere de eksisterende løsninger og udvikle nye, der kan gøre både støjniveau og energiforbrug endnu lavere.

Akustik

Laboratoriet i Farum er bygget som et lukket kanalsystem.

Et højtalerrum og et efterklangsrum er forbundet af en målekanal, hvor vi placerer testobjekterne. Underetagen er en ventilationskanal med lyddæmpere og en unik konstruktion. Støj fra omgivelserne og eksempelvis ventilatorer er totalt elimineret. Dermed kan vi måle egendæmpning og støj fra det aktuelle produkt, og testresultaterne er videnskabeligt brugbare.

Få mere at vide
Vil du vide mere om Lindabs gennemtestede akustikløsninger, finder du det her.

Emner

Kategorier

Kontakt

Werner Andresen

Werner Andresen

Produktchef ADS, Lindab A/S Ventilation +45 73 23 23 93

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.