Gå til indhold
Hvorfor har vi brug for god ventilation?

Blogindlæg -

Hvorfor har vi brug for god ventilation?

Frisk luft er en af de vigtigste forudsætninger i livet, men frisk luft indeholder også forskellige niveauer af luftforurening, afhængig af hvor vi befinder os. Der gøres meget for at mindske de udslip, der gør luften dårlig. Omvendt gøres der meget lidt for at forbedre kvaliteten af indeluften. Og det på trods af at vi i de nordiske lande tilbringer næsten al vores tid inden døre. Statistikker viser, at vi tilbringer op til 90 % af tiden inden døre.

Vi har det bedre, når vi indånder ren luft. Vi bliver mere effektive og præsterer bedre, hvad enten det er på arbejdet, i skolen eller derhjemme. Desuden har et antal studier vist, at antallet af sygedage falder, når luftstrømningen stiger. Så det burde være en selvfølge for alle at kræve god luftkvalitet i sine omgivelser.

Faktorer, der påvirker luftkvaliteten

Luftens hastighed

Indeluften må ikke stå stille, hvis den skal bevare sin høje kvalitet.

Hele idéen med ventilation er at fjerne den dårlige og forurenede luft og erstatte den med frisk luft. Hvis luften bevæger sig for hurtigt, får det dog negative konsekvenser for os mennesker. Træk er for mange et lige så stort problem som dårlig luft.

Derfor er det vigtigt at kunne kontrollere lufthastigheden i godt ventilerede rum.

Fugtighed

I løbet af de seneste par år er "tør luft" gået hen og blevet et modeord, og mange mennesker efterspørger nu luftfugtere.

Vi tror, at luften er for tør, og løsningen bliver ofte at tilføre fugt. Alt for ofte er diagnosen om tør luft dog forkert. I stedet er problemet oftest et spørgsmål om en for høj temperatur eller for meget forurening i luften.
Ved at sænke temperaturen får man en højere relativ fugtighed.

Derfor er den bedste løsning at sænke temperaturen, når luften føles for tør.

Temperatur

Den rette indetemperatur er om vinteren 20-22 °C og om sommeren 22-24 °C.

Der findes mange undersøgelser, som påpeger, at en temperaturforskel på så lidt som et par grader for høj eller for lav forringer vores præstation betydeligt.

Og det er ikke kun vores effektivitet, der påvirkes.

Det gør vores sikkerhed også. Helt enkelt bliver vi dårligere til at præstere, vores evne til at tænke klart falder, og resultatet af vores arbejde bliver helt anderledes, end hvis vi havde haft bedre temperaturforhold. Hvis omgivelserne er for varme, falder evnen til at tænke klart med 30-50 %.

Luftforurening

Forurening af indeluften er resultatet af forurening fra flere forskellige kilder. Udeluft, som ikke er ren, kan komme ind både gennem ventilationssystemet og gennem andre utætheder i bygningen. Bygningsmaterialer og inventar kan også afgive forurening.

Undersøgelser viser, at sygdomme såsom lungekræft, astma og andre lungesygdomme forekommer hyppigere hos mennesker, der har levet i områder med et højt forureningsniveau. En større mængde frisk luft og en reduktion i forureningskilderne giver mere sunde og raske mennesker.

Emner

Kategorier

Kontakt

Thomas Skjøth Eriksen

Thomas Skjøth Eriksen

Pressekontakt Marketing Projektleder, Lindab A/S +45 73 99 73 35

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.