Gå til indhold
EPD, DGNB og bæredygtighed på 2 minutter

Blogindlæg -

EPD, DGNB og bæredygtighed på 2 minutter

Bliver du forvirret af DGNB, EPD og CE? Ja, så er du ikke den eneste! Vi giver en forklaring på hvad der er hvad, og hvorfor det overhovedet er vigtigt.

Da Brundtlandrapporten udkom i 1987 var det første gang man satte fokus på global bæredygtighed. Den fremhævede 6 globale udfordringer som menneskeheden står overfor. To af punkterne var energi og industri. Rapporten konkluderede derfor også, at der skulle investeres i bæredygtig udvikling.

Men hvorfor er bæredygtighed egentlig så vigtigt?
Fordi, udtrykt på en enkel måde, vil bæredygtighed skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu men ikke mindst i den fjerne fremtid.

Bæredygtighed anskuer hele byggeriets livscyklus

Der ses på byggeriets dele helt fra produktion af produktet hos producenten, byggeriets driftsperiode og brugsfase, indtil nedrivning, bortskaffelse og genanvendelse af produktdele.

Når man betragter et byggeri ud fra det bæredygtige perspektiv, så ligger der et stort ansvar hos byggeriets forskellige leverandører og producenter. Og for at hjælpe bygherre og dennes rådgivere med at anskue producenterne, er der lavet forskellige deklarationer og certificeringer for at definere niveauet af bæredygtighed.

Den danske DGNB

To af de førende certificeringer der anvendes i Danmark er DGNB og BREEAM. I 2012 udkom en dansk version af DGNB.

DGNB

Certificeringen DGNB er tysk, og er en ren bæredygtighedscertificering og ikke en miljøcertificering. Det er en række principper som definerer de krav et byggeri skal leve op til. I alt ca. 40 kriterier som kan inddeles i 5 hovedområder: miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet.

Ud fra evalueringens resultat tildeles projektet en sølv-, guld- eller platin certificering.

Der er i dag 39 afsluttede projekter med DGNB certificering i Danmark (sept. 2017) og der er flere på vej.

EPD - bæredygtig miljøvaredeklaration

For at et produkt kan indgå i et DGNB projekt eller byggeri, skal producenten have produktet miljøvaredeklareret. Denne deklaration skal dokumentere bæredygtigheden for produktet og i Danmark anvendes EPD - Enviromental Product Declaration som standard.

En EPD bliver udfærdiget unikt for hvert produkt og kan sidestilles med en CE mærkning. Den defineres ikke som god eller dårlig, men er adgangsgivende til bæredygtigt byggeri.

EPD

Det betyder at når vi producerer et bæredygtigt produkt, så ved vi hvad produktet er lavet af, og ikke mindst hvilken belastning produktet vil efterlade på miljøet i fremtiden og når produktet har udstået sin levetid.

Selve EPD'en har en omfattende og grundig godkendelsesproces. Indholdet stammer som udgangspunkt fra en livscyklusvurdering som laves ud fra information indsamlet fra producenten. EPD'en bliver udviklet i overensstemmelse med kravene i EN 15804 og DIN EN14025.

Se giraffen

Du kan se hvordan en EPD ser ud her, hvor det eksempelvis drejer sig om Lindab porte.

Kernematerialet vi anvender i en Lindab port udleder ca. 50% mindre Co2 ved fremstilling end traditionelle porte af polyurethan skum. Dertil anvendes der mere grøn energi ved fremstilling i Danmark end der gør i andre lande.

Co2 udledningen påvirker GWP (Global Warming Potential) og indekset i EPD’en meget positivt for Lindab porte.

Guld projekt

Projektet ”Din forsyning” i Esbjerg opnår guld certificering efter DNGB standarden. Her har Lindab leveret 10 industriporte og én hurtigport.
Se nedenfor en dronefilm af projektet, og også læs artiklen i Analyse Samfund her.

Film om EPD-certificerede porte

Emner

Kategorier

Kontakt

Alex Løkkegaard

Alex Løkkegaard

Product and Business Area Manager, Lindab A/S Lindab Porte +45 73 99 73 04

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.