Gå til indhold
Lindab og den cirkulære økonomi

Pressemeddelelse -

Lindab og den cirkulære økonomi

En mands affald er en anden mands guld! Derfor er genanvendelse en central del af Lindabs portløsninger, hvor hele 98% af komponenterne kan genanvendes. Hermed indgår porte fra Lindab naturligt i byggeriets rejse mod den cirkulære økonomi.

Bæredygtighed står højt på byggeriets agenda. Det giver egentligt ganske god mening, da bygninger tegner sig for omkring 40% af Danmarks energiforbrug, ligesom opførelse af bygninger lægger beslag på mange ressourcer. Lindab arbejder løbende på at optimere produktionsprocesserne for at reducere miljø- og klimaaftrykket. Det sker blandt andet ved at arbejde aktivt med den cirkulære økonomi og udvikle nogle af markedets mest bæredygtige porte.

98% genanvendelige port-komponenter

Som en del af virksomhedens bæredygtighedsstrategi er Lindabs porte udviklet, så de er så miljøvenlige som muligt. I produktionen anvender Lindab stål, der er et af få materialer, som kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Porte fra Lindab er skabt til at holde i mange år, og selv når de har udtjent deres funktion, slutter deres rejse ikke, da portene er 98% genanvendelige og hermed indgår naturligt i den cirkulære økonomi. I virkeligheden lader Lindab sig blot inspirere af de gamle byggedyder fra dengang, man betragtede eksisterende byggerier som en ressourcebank og i høj grad genanvendte eksisterende byggematerialer for at bygge nyt. Blot med det lille tvist, at de tænker den cirkulære økonomi ind fra starten. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Dokumenteret bæredygtighed gennem EPD-certificering

Lindab har udarbejdet en EPD, Environmental Product Declaration, der giver byggeriets parter dokumentation, når de bygger bæredygtigt i forhold til standarder som DGNB og BREEAM. Det er således dokumenteret, at porte fra Lindab er blandt markedets mest bæredygtige porte, hvad angår produktion, isoleringsevne og genanvendelse.

”Det er lykkedes at få vores porte EPD-certificeret, hvilket sikrer bygherrer og entreprenører, at de gældende miljøkrav overholdes. En EPD viser miljøpåvirkningen i et produkts livscyklus. I vores tilfælde giver det transparens i produktionen af en Lindab port, som indgår i det samlede miljøregnskab for et byggeri. Med EPD-certificering af vores porte, ISO 14001 certificering af vores produktion og 98% genanvendelige byggekomponenter, leverer vi nogle af markedets mest bæredygtige port-løsninger. Ikke blot minimerer vi miljøbelastningen, vi gør det også muligt for kommende generationer at genanvende hovedparten af vores porte. Hele vores miljøprogram indgår som en naturlig del af vores Good Thinking-filosofi,” fortæller Alex Løkkegaard, produktchef hos Lindab.


LÆS MERE OM GOOD THINKING HOS LINDAB HER


Miljørigtigt kernemateriale og høj isoleringsevne

Kernen i Lindabs porte består af ekstruderet polystyren, hvilket medfører, at de ved produktionen udleder 50% mindre CO2 end sammenlignelige porte.Derudover produceres Lindabs porte i Danmark, hvor der i høj grad anvendes grøn, vedvarende energi. Denne kombination betyder, at portenes miljømæssige aftryk er minimalt i forhold til andre porte på markedet. Portenes vandafvisende egenskaber gør portene frostsikrede, mens særlige paneler og tætninger sikrer, at de kan modstå høje vindstyrker og beskytter mod træk, hvilket nedsætter energiforbruget. Skulle der opstå brand omdannes kernematerialet til vand og skaber ikke livsfarlige blåsyregasser, ligesom de afgiver 50% færre røggasser i forhold til andre porte, hvilket er bekræftet af en test, som Dansk Brandteknisk Institut har lavet.

Related links

Emner

Kategorier


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 7.849 mio i 2016 og er etableret i 32 lande med ca. 5.100 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2016 udgjorde det nordiske marked 47%, CEE/CIS 17% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 33% og andre markeder udgjorde 3% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation:Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Alex Løkkegaard

Alex Løkkegaard

Product and Business Area Manager, Lindab A/S Lindab Porte +45 73 99 73 04

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.