Gå til indhold
Klinkbelægning i stål anvendes normalt i mindre stykker under vinduer, men på Silkeborg Varmecentral er det anvendt på hele facaden som et bærende element.
Klinkbelægning i stål anvendes normalt i mindre stykker under vinduer, men på Silkeborg Varmecentral er det anvendt på hele facaden som et bærende element.

Pressemeddelelse -

Flere fagligheder i spil skaber overraskende facade

Det lå ikke lige for, at løsningen skulle være en klinkbygget facade i stål, da Jan Emmertsen og Årstiderne Arkitekter fik til opgave at renovere den noget slidte Silkeborg Varmecentral. Efter at have nærstuderet bygningen fandt Jan Emmertsen imidlertid den detalje, som skulle være den bærende idé gennem renoveringen. 

”For at skabe en helhed forsøger jeg at tage udgangspunkt i det eksisterende og prøver at fremhæve bygningens kvaliteter. Det kræver nogle gange et særligt blik at finde de detaljer, der er værd at bevare, men her indbød nogle markante glaspartier til at lege videre med forskudte lodrette linjer på facaden,” forklarer Jan Emmertsen.

Da materialevalget lidt utraditionelt faldt på klinkbygget stål, kontaktede Jan Emmertsen tidligt i processen Lindab, for at de i tæt samarbejde kunne videreudvikle idéen og finde en holdbar løsning.

Klink i stor skala
Den største udfordring var dimensionerne, for klinkbelægning i stål benytter man normalt i mindre stykker under eksempelvis vinduer og ikke på så store flader, som facaden krævede.

”Det er super spændende at blive udfordret af arkitekter, der kan se helt andre muligheder med materialerne. En ting er, at vi aldrig har lavet klink i så stor skala før, en anden ting er de mange inddækninger, der også tvang os til at tænke utraditionelt,” siger udviklingsingeniør Lene Agger fra Lindab, der også er imponeret over arkitekternes mod til at turde blande profiler, forskellige glanstyper og overflader.

Succes med samarbejdet
Udover klinkbelægning i stål leverede Lindab plan plade, sandwichpaneler, 30 forskellige typer profiler og rigtig mange inddækninger. Her oplever Årstiderne Arkitekter klare fordele ved at have en samarbejdspartner, der kan sikre en samlet leverance.

”For os er det en stor fordel med én systemleverandør, og når vi ovenikøbet kan udvikle sammen fra processens start, er det meget nemmere for os at gå fra vilde idéer på papiret til succes i virkeligheden,” siger Jan Emmertsen.

Emner

Kategorier


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 9.872 mio i 2019 og er etableret i 32 lande med ca. 5.200 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2018 udgjorde det nordiske marked 43%, CEE/CIS 21% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 35% og andre markeder udgjorde 1% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Kontakt

Lene Agger

Lene Agger

Udviklingsingeniør Profil +45 73 99 73 32
Heino Wolter Juhl

Heino Wolter Juhl

Adm. direktør, Lindab A/S +45 73 23 23 10

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.